9-10 Mart 2017 tarihinde Valiliğimiz toplantı salonunda gerçekleştirilmek suretiyle İlçelerimizde Derbis şifresi verilen personellere 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim semineri verildi. 
 
 
 
Derbis Konulu Seminer Programı
        1-Dernek Kuruluşu
        2-Dernek Şubesi Kuruluşu
        3-Temsilcilik açılması
        4-İlk genel kurul toplantısı, dernek ve şube genel kurulları
        5-Tasfiye işlemleri
        6-Gelir ve giderlerde usül ile dernek defterleri
        7-Beyanname verme yükümlülü veri girişi ve denetimi
        8-Bildirimler, süreleri ve sonuçları
        9-İzne tabi faaliyetler
        10-Yasaklar ve ceza hükümleri
        11-Lokaller
        12-DERBİS kullanıcısı olmak
        13-2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
        14-Siyasi parti ve sendikaların kuruluş, genel kurulları ve kapanmaları durumunda yapılacak iş ve işlemler